Виђени Смедеревци

Дејан Радовановић

Директор. регионалног завода за 
заштиту споменика културе 
Смедерево